Grupa Skanlacyjna Twórca/Autor Genre(s)
dracaena.webd.pl Scarlet Beriko Dramat, Historyczny, Romans, Yaoi

Opis

Zbiór pięciu oneshotów: 1. Amefurashi 2. Kaminade 3. Nikoichi 4. Uro Uro 5. Shiawase no Katachi B4 Size

Rozdziały

Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18) 05 - Shiawase no Katachi B4 Size
Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18) 04 - Uro Uro
Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18) 03 - Nikoichi
Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18) 02 - Kaminade
Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18) 01 - Amefurashi
Rate. Amefurashi - Shunu ni Shippori to Nureru, Ooedo Renaitan (+18):